Waarom naar Zicht op de Toekomst?​

Vind je het als ouder moeilijk om goed met je ex-partner te communiceren over de kind(eren)? Hebben jullie vaak ruzie met elkaar? Heb je het gevoel dat er niet naar jou geluisterd wordt? Maak jij je zorgen over de impact bij de kinderen? Heb je (geen) goed contact met je kind(eren)? Vind je het lastig je ex-partner los te laten? Heb je moeite met het accepteren van de nieuwe partner van je ex?

 

Dit zijn allemaal vragen waar gescheiden ouders vaak mee rondlopen. Tijdens de gesprekken kan hierover gesproken worden. Welke inzichten jou kunnen helpen om op een andere manier om te gaan met de aspecten rondom een echtscheiding. Vaardigheden om beter met je kind(eren) te praten over de scheiding en neutraler met elkaar te communiceren zijn eveneens onderwerp van gesprek. Zicht op de Toekomst werkt vanuit het parallel-ouderschap. 

Wat gaan we doen?

Samen gaan we gesprekken voeren en oefeningen doen die te maken hebben met:

– Wie jij bent als persoon?
– Welke gedachten maken dat je het gedrag laat zien wat op dit moment niet werkt?
– Wat heb je nodig om bepaalde kwetsingen los te laten?
– Hoe je in goed contact kunt blijven met je kind(eren)?
– Welke zorgen bij jou horen waar jij iets aan kunt doen en welke zorgen van iemand anders zijn?

Wanneer het nuttig is nodigen we je kind(eren) of andere familieleden dan wel mensen uit om aan te sluiten bij een gesprek.

7 dingen die belangrijk zijn om te weten

 1. De wet zegt dat je kind(eren) twee ouders hebt/hebben en hij/zij het recht heeft/hebben met beide contact te hebben. We hebben ons te houden aan de wet. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van alle betrokkenen en volgen wij het tempo van je kind(eren).
 2. Je bent meer dan een gescheiden ouder.
 3. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en elke waarheid mag verteld worden.
 4. Binnen Zicht op de Toekomst wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die tijdens een gesprek naar voren komt.
 5. Wij stellen geen ouderschapsplannen op.
 6. Wij regelen geen alimentatiewijzigingen.
 7. Wij bieden geen omgangsbegeleiding op locatie of in de thuissituatie aan. 

Parallel-ouderschap

 • In deze tekst kan vader-moeder ook gelezen worden als moeder-moeder of vader-vader. Het kind kan ook staan voor de kinderen.

Om onze missie en visie praktisch haalbaar te maken, volgen wij het parallel-ouderschap.

Bij parallel-ouderschap staat de communicatie tussen jou als ouder en je kind centraal. Vader richt zich op de vader-kind relatie en moeder op de moeder-kind relatie. De onderlinge communicatie tussen vader en moeder is beperkt, maar gericht op communicatie over het kind, in plaats van samen op één lijn te komen. Elke opvoedstijl kent zijn voor- en nadelen. Deze manier van communiceren is gebaseerd op het maken van duidelijke afspraken om conflicten te verminderen dan wel te voorkomen voor ouders binnen een complexe scheiding.

Er wordt met jou individueel gewerkt aan bewust afscheid nemen van de partner-relatie die voorbij is. Het erkennen en doorleven dat je ex-partner alleen nog een ouderrol heeft in het leven van jouw kind, zal de focus zijn van de gesprekken.

Parallel-ouderschap is een manier van leven, waarvan is aangetoond, dat het leidt tot een beter welzijn van de kinderen. Het kind wordt aangesproken op wat ze nodig hebben in beide thuissituaties, hun probleemoplossende vaardigheden en hun veerkracht. Het versterkt het kind in hun persoonlijke ontwikkeling waarin zij leren omgaan met emoties, gedachten en vragen. Voor ouders die dit toepassen, blijkt dat zij een nieuwe rust en vrijheid ervaren.

Zicht op de Toekomst helpt de vader, de moeder en het kind om de principes van parallel-ouderschap op een goede manier en vastbesloten door te voeren. Hoe wij dit praktisch doen bij Zicht op de Toekomst lees je in ons document Uitleg parallelouderschap. Wij leren jou conflicten ten op zichten van de andere ouder te hanteren en de focus te verleggen naar jouw kind(eren).

De principes van parallel-ouderschap zijn onder andere:

 • Verwachtingen loslaten
 • Eigen regie over je ouderschap
 • Omgaan met verschillen
 • De strijd staken
 
 
 
Netwerkbijeenkomsten: Voor jou en de persoon die jou steun geeft bij jouw scheiding
 
.               .    
 

Wie is Anneke?

Hallo, ik ben Anneke Treep, moeder van twee kinderen, logopedist en orthopedagoog-generalist. Bij Zicht op de Toekomst ben ik een oudertherapeut die met een van de ouders spreekt. 

Wij gaan het met elkaar hebben over de kwetsingen en zorgen rondom jouw scheiding en de kinderen. Samen gaan wij kijken hoe je weer in je kracht kan komen te staan en wat je nodig hebt om je ouderrol goed in te kunnen vullen. 

Wie is Nicole?

Hoi, mijn naam is Nicole Kranenburg. Ik ben HBO-pedagoog en NLP practitioner. Binnen Zicht op de Toekomst ben ik oudertherapeut.

Aandachtspunt in mijn begeleiding is luisteren naar ‘de stem van het kind’. Hoe kun je als moeder of vader hier goed zicht op krijgen? Tijdens deze zoektocht help ik je ontdekken waar je staat als vader of moeder en hoe je kunt loskomen van belemmerende gevoelens zoals stress en/of boosheid. Om vanuit daar, stap voor stap, het parallel-ouderschap op te gaan pakken.   

Dit proces biedt jou als vader of moeder de mogelijkheid om met nieuwe inzichten vertrouwen te krijgen in een hoopvol toekomstperspectief voor jou en je kind(eren).    

Wie is Annemieke?

Ik ben Annemieke Kik, getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Ik ben naast kindercoach en kindertherapeut ook werkzaam als Coördinator Zorg en Mentoraat bij het LOVK. Bij Zicht op de Toekomst werk ik als ouder- en kindtherapeut voor kinderen tot 10 jaar. 

Samen met jou, of met jouw kind, gaan we aan de slag om een weg te vinden in de wirwar van gevoelens en emoties die er rondom een scheiding spelen. De stem van het kind wijst ons hierbij de weg en speelt de hoofdrol.