Methodieken

Binnen de wetenschap van de hersenen is geconstateerd dat de emoties “haat” en “liefde” werkzaam zijn in dezelfde hersengebieden en gebruik maken van dezelfde regio’s in deze hersengebieden. Tevens hebben ze ontdekt dat er ook een groot verschil is, namelijk de gebieden waarbij wij mensen ons kunnen focussen zijn bij liefde niet actief en bij haat zeer actief. In gedrag is dit zichtbaar. Indien men iemand haat dan is hun brein gefocust om aan te vallen en de ander te verslaan. In de prehistorie is dit nuttig om vijanden buiten de deur te houden, maar bij een scheiding kan dit de strijd vergroten. Tevens is ontdekt dat door deze focus de gedachten dit gevoel versterken. Iedere overtuiging wordt verdikt, waardoor het moeilijk wordt om ons gedrag aan te passen. De Aandachtgerichte Cognitieve Wetenschap geeft de mens handvatten om deze gedachten te beïnvloeden. Door de beïnvloeding van onze gedachten kunnen we ons brein verleiden en van daaruit ons gedrag. Het helpt om selectief aandacht te besteden aan gedachten die ons brein van fixed-mindset naar growth-mindset laat ontwikkelen. Van focus op de ander naar focus op ik, zodat we in de toekomst het geluk weer zien en voelen.

Glasl Erikson Bateson de-ijsberg-van-mcclelland Piramide van commitment