Bateson

Volgens Bateson bestaat er niet één werkelijkheid, maar velen. Waarheden en werkelijkheden zijn verbonden aan ieder authentiek persoon. Ieder mens geeft zijn eigen betekenis aan de ervaring, gebaseerd op overtuigingen, gedachten en een missie. Het kind is aan het groeien en bezig zijn eigen werkelijkheid / waarheid te creëren. In het brein zijn tot het tiende levensjaar de spiegelneuronen dominant aanwezig, dat wil zeggen dat alle informatie uit zijn context wordt opgeslagen. Alle volwassenen in zijn omgeving staan model voor deze ervaringen.

Bateson