Glasl

Belangrijk in de trajecten, die wij samen met onze klanten door staan, zijn een aantal methodieken. Wij maken gebruik van de methodiek “de Nieuwe Autoriteit” en “Geweldloos communiceren”. Wij plegen geweldloos verzet tegen iedere vorm van intimidatie waarbij een mens geschaad kan worden. Dat maakt dat wij de escalatieladder van Glasl gebruiken.

Glasl