Erikson

Het is belangrijk om te weten hoe krachtig een ieder kan zijn. Standvastig, consequent doch empatisch. De relatie tussen vader en kind, moeder en kind, opa en kind, oma en kind … iedere relatie heeft zijn authentieke waarde. Dat is de inzet waar wij voor staan. Het kind is loyaal aan voor het kind belangrijke relaties. Deze loyaliteit is een gezonde vorm van hechting die het kind verder nodig zal hebben bij het groot worden. In de hechting leert het kind wat “vertrouwen” is, leert het kind zijn eigen “ik” te tonen, te waarderen en te vertrouwen. Nagy en Watzlawick hebben ons laten zien in vele onderzoeken dat hechting bepalend is voor het geluk in het verdere leven van het kind. Om de hechting gezond te houden hebben we alle voor het kind volwassenrelaties nodig, wij geloven dan ook in een systemische aanpak. En maken in deze systeem therapeutische interventies gebruik van oplossingsgerichte en de narratieve therapie. We sluiten aan bij de kwaliteiten die aanwezig zijn en gaan niet op zoek naar waarheidsbevinding om zicht te krijgen op één werkelijkheid.

erikson