Missie

Binnen Zicht op de Toekomst staat bij een scheiding de stem van het kind centraal. Het kind heeft onzes inziens zijn/haar vader(s) en moeder(s) nodig en zij het kind. Zij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het kind heeft het nodig gehoord te worden. Zijn/haar stem willen wij vertolken in dit proces. Dit betekent dat wij met alle gezinsleden willen werken om tot een zo gezond mogelijke omgang met elkaar te komen.

Visie

We wensen het kind toe dat hij/zij zich gezond kan ontwikkelen ondanks de zorgen en veranderingen die een scheiding met zich mee brengt, samen met zijn/haar vader(s) en moeder(s). In elk individueel traject staat het belang van de ontwikkeling van het kind centraal en niet de strijd van de scheiding. Onze droom is dat alle gezinnen die zich bij ons aanmelden vanuit parallel-ouderschap kunnen loslaten wat was (het gezamenlijke gezinsleven) en ruimte kunnen maken voor wat gaat komen (een goede communicatie in het belang van het kind en het versterken van de ouder-kind relatie).

Wij werken samen met:

Wij vinden samenwerking met andere instanties belangrijk. De partijen met wie samengewerkt kunt u vinden onder deze link.