Missie

Wij zijn er voor een kind dat last heeft van problematische relaties op volwassen niveau wat hem* belemmert in zijn ontwikkeling. Dat betekent dat wij zowel ouders als kind sterker maken waardoor zij op een gezonde relationele basis zich verder kunnen ontwikkelen.

*hem staat voor hem en haar.

Visie

Wij gaan ervan uit dat kinderen hun ouders nodig hebben en de ouders hun kinderen. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat wij alle gezinsleden nodig hebben om te komen tot een gezond leefklimaat.

Wij werken samen met:

Wij vinden samenwerking met andere instanties belangrijk. De partijen met wie samengewerkt kunt u vinden onder deze link.