Missie

Binnen Zicht op de Toekomst staat bij een scheiding de stem van het kind centraal. Het kind heeft onzes inziens zijn/haar vader(s) en moeder(s) nodig en zij het kind. Zij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het kind heeft het nodig gehoord te worden. Zijn/haar stem willen wij vertolken in dit proces. Dit betekent dat wij met alle gezinsleden willen werken om tot een zo gezond mogelijke omgang met elkaar te komen.

Visie

We wensen het kind toe dat hij/zij zich gezond kan ontwikkelen ondanks de zorgen en veranderingen die een scheiding met zich mee brengt, samen met zijn/haar vader(s) en moeder(s). In elk individueel traject staat het belang van de ontwikkeling van het kind centraal en niet de strijd van de scheiding. Onze droom is dat alle gezinnen die zich bij ons aanmelden vanuit parallel-ouderschap kunnen loslaten wat was (het gezamenlijke gezinsleven) en ruimte kunnen maken voor wat gaat komen (een goede communicatie in het belang van het kind en het versterken van de ouder-kind relatie).

Parallel-ouderschap

  • In deze tekst kan vader-moeder ook gelezen worden als moeder-moeder of vader-vader. Het kind kan ook staan voor de kinderen.

Om onze missie en visie praktisch haalbaar te maken, volgen wij de principes van het parallel-ouderschap. 

Bij parallel-ouderschap staat de communicatie tussen de ouder en het kind centraal. Vader richt zich op de vader-kind relatie en moeder op de moeder-kind relatie. De onderlinge communicatie tussen vader en moeder is beperkt, maar gericht op communicatie over het kind, in plaats van samen op één lijn te komen. Elke opvoedstijl kent zijn voor- en nadelen. Deze manier van communiceren is gebaseerd op het maken van duidelijke afspraken om conflicten te verminderen dan wel te voorkomen voor ouders binnen een complexe scheiding.

Er wordt met de vader, moeder en het kind individueel gewerkt aan bewust afscheid nemen van de partner-relatie die voorbij is. Het erkennen en doorleven dat de ex-partner alleen nog een ouderrol heeft in het leven van het kind, zal de focus zijn van de gesprekken.

Parallel-ouderschap is een manier van leven, waarvan is aangetoond, dat het leidt tot een beter welzijn van de kinderen. Het kind wordt aangesproken op wat ze nodig hebben in beide thuissituaties, hun probleemoplossende vaardigheden en hun veerkracht. Het versterkt het kind in hun persoonlijke ontwikkeling waarin zij leren omgaan met emoties, gedachten en vragen. Voor ouders die dit toepassen, blijkt dat zij een nieuwe rust en vrijheid ervaren.

Zicht op de Toekomst helpt de vader, de moeder en het kind om de principes van parallel-ouderschap op een goede manier en vastbesloten door te voeren. Hoe wij dit praktisch doen bij Zicht op de Toekomst staat uitgelegd in ons document Uitleg parallelouderschap.  Wij leren conflicten ten op zichten van de andere ouder te hanteren en de focus te verleggen naar de kind(eren).

De principes van parallel-ouderschap zijn onder andere:

  • Verwachtingen loslaten
  • Eigen regie over het ouderschap
  • Omgaan met verschillen
  • De strijd staken

Bent u tevreden/ontevreden?

Begeleiding rondom scheidingsproblematiek kan veel emoties met zich mee brengen. Wij vinden het van belang dat er een goede samenwerking is tussen jou en jouw therapeut. Al onze therapeuten zijn aangesloten bij het SKJ en/of een beroepsvereniging en werken allen volgens een beroepscode. Zicht op de Toekomst werkt vanuit de Jeugdwet.

Jouw mening is belangrijk. Ben je tevreden over de samenwerking tussen jou en een van de therapeuten, dan horen wij dat graag. Aan het einde van jouw traject vragen wij om jouw bereidwilligheid om ons evaluatieformulier in te vullen. 

Zeker bij scheidingsproblematiek kan het soms zijn dat het traject anders verloopt dan gehoopt. Wanneer je ergens niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst met de betreffende therapeut. Dit zorgt vaak al voor een oplossing. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je een formele klacht indienen via het Klachtformulier. Je kunt jouw klacht sturen aan:

Zicht op de Toekomst
Reeweg Oost 81
3312 CL Dordrecht
Of per e-mail aan: info@zichtopdetoekomst.nl

Naar aanleiding van dit klachtenformulier zal een van de eigenaren contact met jou opnemen om in gesprek te gaan. Zij zal zich inzetten om samen met jou en de betreffende therapeut tot een oplossing te komen.

 

Mocht dit onvoldoende blijken en blijf je een klacht houden over de praktijk of wil je jouw klacht niet met ons bespreekbaar maken, dan kun je onafhankelijke ondersteuning aanvragen bij Klachten Portaal Zorg. Klachten Portaal Zorg is een externe organisatie waar Zicht op de Toekomst bij is aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. 

Heb jij je klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachten Portaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met jou op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachten Portaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op. 

Geef je klacht door het met het klachtenformulier op de website van Klachten Portaal Zorg:

Klacht indienen over geleverde zorg – Klachtenportaal Zorg

 Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Zicht op de Toekomst valt onder de klachtenprocedure die hoort bij de Jeugdwet. 

 

Heb je een klacht over het persoonlijke functioneren van jouw therapeut dan kun je jouw formele klacht indienen bij de desbetreffende beroepsvereniging of register waar jouw therapeut bij is aangesloten. Via Een klacht indienen – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (skjeugd.nl) kun je meer informatie vinden over het indienen van een klacht bij het SKJ. De benodigde registratienummers vindt je op de pagina ‘Ons team’. 

Om jou bij te staan bij gesprekken met Zicht op de Toekomst, Klachtenportaal en/of het SKJ, kun je Jeugdstem inschakelen. Het is jouw recht om je bij te laten staan door iemand die jij vertrouwt. Deze ondersteuning is gratis en Jeugdstem is niet in dienst van Zicht op de Toekomst, maar een zelfstandige stichting. Via Wat we doen | Jeugdstem kun je meer informatie vinden over wat het Jeugdstem voor jou kan betekenen.

Jeugdstem is op de volgende manieren te bereiken:

  • Bel gratis naar: 088-555 1000 (09.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • De chat met een vertrouwenspersoon via de website jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Zicht op de Toekomst heeft momenteel een wachtlijst van 6 maanden voordat er gestart kan worden met de intake en behandelingen.