Waarom kiezen voor Zicht op de Toekomst?

Heb je een kind, ouder of gezin in je caseload die te maken hebben met een (vecht)scheiding? Kunnen ouders niet meer met elkaar communiceren in het belang van de kinderen? Verliest een ouder het contact met zijn kind(eren)? Laten de kinderen een stagnatie in hun ontwikkeling zien? Gaan de gevolgen van de stress op de gezinsleden die de vechtscheiding met zich meebrengt jou aan het hart? Maak jij je zorgen om hen?

Zicht op de Toekomst staat voor alle gezinsleden klaar. De zorgen van elk gezinslid die belemmerend zijn om tot een positief en werkend contact te komen onderling, worden gehoord en besproken. Wij volgen het tempo van het kind en onze focus ligt op het bespreekbaar maken van de zorgen van en over de kinderen.

Het verloop van het proces bij Zicht op de Toekomst is weergegeven in ons Stappenplan voor verwijzers. september 2023

Wat gaan we doen?

Er worden gesprekken gevoerd en oefeningen gedaan met de gezinsleden die te maken hebben met:

 • Wie ben je als persoon, als ouder/kind, als ex-partner?
 • Welke gedachten maken dat je het gedrag laat zien wat op dit moment niet werkt?
 • Wat heb je nodig om bepaalde kwetsingen los te laten?
 • Hoe kun je in goed contact blijven met je kind(eren)/ouders?
 • Welke zorgen horen bij jou, waar jij iets aan kunt doen en welke zorgen zijn van iemand anders 

 

Wanneer het nuttig is nodigen we andere familieleden of bekenden uit om aan te sluiten bij een gesprek.

 

De theoretische achtergrond waar wij onze werkwijze op baseren:

 • Parallel-ouderschap
 • Geweldloze communicatie
 • Narratieve systeemtheorie 
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Speltherapie

8 dingen die belangrijk zijn om te weten

 1. De wet zegt dat kinderen twee ouders hebben en hij/zij het recht heeft met beide contact te hebben. We hebben ons te houden aan de wet. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van alle betrokkenen en volgen wij het tempo van de kinderen.
 2. Iemand is meer dan een gescheiden ouder/ kind van gescheiden ouders.
 3. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en elke waarheid mag verteld worden.
 4. Binnen Zicht op de Toekomst wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die tijdens een gesprek naar voren komt. Zonder toestemming van ouders/ kinderen boven de 16 jaar wordt er niets met u gedeeld, tenzij de rechter anders heeft bepaald.
 5. Wij stellen geen ouderschapsplannen op.
 6. Wij bieden geen omgangsbegeleiding op locatie of in de thuissituatie aan.
 7. Wij regelen geen alimentatiewijzigingen.
 8. Zicht op de Toekomst werkt vanuit parallel ouderschap. Dit betekent dat het doel niet is dat ouders dezelfde beslissingen omtrent de opvoeding nemen of tegelijkertijd aanwezig zijn bij afspraken die in het belang zijn voor het kind.

Parallel-ouderschap

 • In deze tekst kan vader-moeder ook gelezen worden als moeder-moeder of vader-vader. Het kind kan ook staan voor de kinderen.

Om onze missie en visie praktisch haalbaar te maken, volgen wij het parallel-ouderschap. 

Bij parallel-ouderschap staat de communicatie tussen jou als ouder en je kind centraal. Vader richt zich op de vader-kind relatie en moeder op de moeder-kind relatie. De onderlinge communicatie tussen vader en moeder is beperkt, maar gericht op communicatie over het kind, in plaats van samen op één lijn te komen. Elke opvoedstijl kent zijn voor- en nadelen. Deze manier van communiceren is gebaseerd op het maken van duidelijke afspraken om conflicten te verminderen dan wel te voorkomen voor ouders binnen een complexe scheiding.

Er wordt met jou individueel gewerkt aan bewust afscheid nemen van de partner-relatie die voorbij is. Het erkennen en doorleven dat je ex-partner alleen nog een ouderrol heeft in het leven van jouw kind, zal de focus zijn van de gesprekken.

Parallel-ouderschap is een manier van leven, waarvan is aangetoond, dat het leidt tot een beter welzijn van de kinderen. Het kind wordt aangesproken op wat ze nodig hebben in beide thuissituaties, hun probleemoplossende vaardigheden en hun veerkracht. Het versterkt het kind in hun persoonlijke ontwikkeling waarin zij leren omgaan met emoties, gedachten en vragen. Voor ouders die dit toepassen, blijkt dat zij een nieuwe rust en vrijheid ervaren.

Zicht op de Toekomst helpt de vader, de moeder en het kind om de principes van parallel-ouderschap op een goede manier en vastbesloten door te voeren. Hoe wij dit praktisch doen bij Zicht op de Toekomst lees je in ons document Uitleg parallelouderschap. Wij leren jou conflicten ten op zichten van de andere ouder te hanteren en de focus te verleggen naar jouw kind(eren).

De principes van parallel-ouderschap zijn onder andere:

 • Verwachtingen loslaten
 • Eigen regie over je ouderschap
 • Omgaan met verschillen
 • De strijd staken