Zicht op de Toekomst

Wij staan voor het welzijn van het kind binnen gezinsprocessen. Dit kan middels zorg op maat geboden worden bij specifieke hulpvragen. Tevens kunnen verschillende afgebakende schalen ingezet worden als het gaat om relatie- en scheidingsverhalen. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Ons doel is om zo snel mogelijk in het proces van "lijden naar leiden" te gaan, voor alle gezinsleden. Rekening houdend met de zwaarte van het zorgpakket. De opbouw van ons zorgaanbod is gebaseerd op de escalatieladder van Glasl.

Alle gezinsleden hebben een stem in onze werkwijze. Er wordt een ouderplan en een kindplan opgesteld en dat omgevormd tot een gezinsplan. Onze holistische werkwijze uit zich in de nieuwsgierigheid naar de onbewuste patronen die maken dat je doet wat je doet. Je overtuigingen maken je gedrag. Wij zijn nieuwsgierig naar de overtuigingen van de vader, moeder en de kinderen. Hierin is de stem van het kind geborgd. Wij zijn geïnteresseerd naar de individuele beleving van de werkelijkheid door alle gezinsleden, zodat we zicht krijgen op het familieverhaal. Thema’s die tijdens de schalenstrijd aan bod kunnen komen, zijn: Wat is de overtuiging van goed ouderschap? Wat je taak is als ouder, partner, kind? Wat is geslaagd ouderschap? Wat is het belang van de stem van het kind?

Doelgroep

Vader en moeder met kinderen tussen de 6 en 18 jaar (geldend voor schaal 3) die verwikkeld zijn in een (vecht)scheiding of relatieproblematiek kunnen gebruik maken van het schalenplan binnen Zicht op de Toekomst. Wanneer een scheiding tussen vader en moeder en kinderen in gang gezet is en een gezinsplan opgesteld dient te worden, kunnen vander en moeder gebruik maken van schaal 1. Wanneer er meer komt kijken bij een scheiding en bredere begeleiding gewenst is, kunnen vader en moeder kiezen voor schaal 2 of 3. Mocht dit bij aanvang nog onduidelijk zijn, zal dit tijdens het taxatiegesprek duidelijk worden. Aan kinderen vanaf 16 jaar wordt gevraagd of zij aanwezig willen zijn en in welke vorm zij gebruik willen maken van de mogelijkheden binnen de schalen van Zicht op de Toekomst om een gevoel van “moeten” te voorkomen.